Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Verneombud i Songdalen

Verneombud i Songdalen kommune 

 • Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
 • Verneombudet skal påse at hensynet til ansattes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en best mulig måte.
 • Enhetsleder er ansvarlig for et godt HMS-arbeid i sin enhet og skal involvere verneombudet.
 • Kartlegging gjennom vernerunde skal foretas minst en gang i året og det skal utarbeides en årsrapport.
 • Risikovurdering av arbeidsoperasjoner bør sikres som en del av arbeidet i HMS gruppene ute på enhetene.
 • Verneombudet går vernerunde sammen med leder.
 • De ansatte skal varsles i god tid om at vernerunde skal gjennomføres.

Se Arbeidstilsynets nettside om verneombudets oppgaver og rolle.

Hovedverneombud

Hovedverneombudet i Songdalen kommune er frikjøpt i 20 % stilling.

Hovedverneombudets ansvarsområde er:

 • Koordinere og stimulere aktiviteten blant verneombudene
 • Rådgiver for verneombud og ansatte
 • Administrasjon av brukerrettigheter i kjemikalieregister.

Faste oppgaver:

 • Avholde minimum fire vernetjenestemøter per år der det er obligatorisk at verneombud deltar.
 • Sjekke HMS avvik og bistå verneombud med opplæring i avvikssystemet.
 • HMS avvik drøftes i partssammensatt gruppe oppnevnt av AMU (Arbeidsmiljøutvalget).
 • Fast medlem av AMU.
 • Fast medlem i Nærværsgruppen
 • Deltar fast i samarbeidsmøter med ledelsen i kommunen.

Hovedverneombud
Anne Brattås Steen
E-post: anne.brattas.steen@songdalen.kommune.no
Tlf: 980 59 333/ 38 18 34 15

Kontor: Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland

Vara
Dejan Vasic

E-post: dejan.vasic@songdalen.kommune.no
Tlf: 959 88 337

Kontaktinformasjon til verneombudene
Kontaktinformasjon for verneombudene i Songdalen kommune
VerneområdeLederVerneombudTlf. verneombud
Songdalen ungdomsskole Øystein Dybesland Dag Thorsvik 911 05 810
Kommunikasjon og service Gunn-Heidi Gabrielsen Gunhild Kristiansen  38 18 33 30
Kultur og inkludering,
Birkelid læringssenter
Wenche Breland Anna Nawrocka,
Vara: Heidi Herset
993 70 064 

Kultur- og inkludering 
Kjemikalieregister

Gunn-Heidi Gabrielsen


Magnhild Leire

902 80 664 
Institusjon, omfatter også
kjøkken og renhold
Mette Brevigh Nilsen.
Åse Rohde Poulsen fra 01.09.17
 Doris Bentsen 913 95 980

Utvikling og forvaltning
Ansvar. Kjemikalieregisteret

Mette Brevigh Nilsen  Stine Sandnes Henriksen
Asbjørg Bangås Aanestad 
468 55 042
Habilitering  Pål Henden  Aud Evy Halland  917 72 661
Hjemmetjenesten  Oddbjørn Hagen Marianne Wigemyr  915 85 260 
Livsmestring  Merethe Moy Tone Langeland  900 28 176 
Teknisk, vedlikeholdsavdelingen  Stein Erik Watne  Rune Johannessen  920 11 731
Teknisk, rådhuset  Stein Erik Watne  Eyvind Danielsen  476 31 712
NAV  Tone Bech  Ingunn Bråthen  401 06 227
Finsland skole  Per Arthur Romberg Hanssen  Arild Bjørkenes  976 52 544 
Tunballen skole  Ruth Ringstad Kolnes  Dag Henry Hansen  922 04 907 
Rosseland skole  Ragnar Nøding  Elin Langan Kjerran  909 43 339 
Bjørnungen barnehage  Unni Olsen  Mona Nygård Birkenes  908 06 021 
Eventyrheia Barnehage  Monica Ommundsen  Gunn Margit Haugen  905 67 828 
Birkelid barnehage  Nina Katrine Bentsen  Katrine Digervold  948 12 601 
Finsland barnehage  Ragnhild Aasen Thomsen  Bente Finsådal  452 23 647 
Tunballen barnehage  Gry Eike  Elin Sunde  975 10 960
Rådmannens stab Kjell A. Kristiansen Olav Yngvar Espelid 38 18 33 15

Publisert: 29.05.2017 11:25
Sist endret: 08.06.2017 13:04