Barnevern og familievern

Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.

Mer informasjon

I menyen til venstre finner du mer informasjon om ulike emner innenfor barne- og familievern. I menyen til høyre finner du lenker med mer informasjon fra andre offentlige nettsider og lenke til kommunens barneverntjeneste.

Når bør du melde fra til barnevernet?

Publisert
22.10.2009
Sist endret
13.11.2014
Publisert av
Songdalen kommune