Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturstipend

Kulturstipend

Kulturstipendet skal fremme kulturell virksomhet i bygda. Stipendet går til alle, med vekt på unge mennesker, som ønsker å utvikle seg selv og sin egen virksomhet innenfor det lokale kulturfeltet, eller som kultureksport utover kommunegrensene. 

Stipendet er på 5000 kroner og blir utlyst på kommunens hjemmeside og i lokalpressen.

Slik søker du:

Du kan sende forslag på kandidater eller søke på egne vegne. Søknadsfrist er 15. november hvert år. (NB! i 2019 er søknadsfristen 1. oktober)

Send inn ditt forslag på e-post til postmottak@songdalen.kommune.no. Merk e-posten med  "Kulturstipend" i emnefeltet.

Eventuelt kan du sende inn forslaget per post til:
Songdalen kommune, v/kultur, Postboks 53, 4685 Nodeland.

Retningslinjer for Songdalen kommunes kulturstipend

1. Songdalen kommunes kulturstipend kan deles ut hvert år i den grad Kultur- og utviklingskomiteen finner frem til kandidater.

2. Kulturstipendet skal være en stimulans, primært for yngre kulturutøvere i kommunen, og Kultur- og utviklingskomiteen kan dele ut ett eller flere stipend etter vurdering av de innkomne søknadene.

3. Tildeling av stipend skjer etter forslag fra den enkelte søker eller gjennom organisasjoner/ institusjoner søkeren er tilknyttet.

4. Utlysning av kulturstipendet skjer hvert år i alle relevante medier, med frist i høstsemestret.


Publisert: 21.09.2016 09:32
Sist endret: 21.09.2016 09:33