Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Momskompensasjon

Momskompensasjon

En ny ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg ble etablert i 2010. Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet.

De som fyller vilkårene kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter denne ordningen. Les mer på www.idrettsanlegg.no.

Søknadsfrist 1. mars.


Publisert: 23.01.2017 10:49
Sist endret: 23.01.2017 10:51