Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Spillemidler

Spillemidler

Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder søknadsordningen for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, til fordeling i 2018.

Departementet har i år et helt nytt elektronisk søknadssystem for søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Fra og med 1. oktober 2017 kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet.

Søknadsfristen til Songdalen kommune er satt til 1. november 2017.

Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2017 er inntatt i V-0723 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2017. Se også Kulturdepartementets nettside www.idrettsanlegg.no.

Anlegget det søkes om tilskudd til skal inngå i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Det elektroniske søknadsskjemaet er først tilgjengelig fra 1. oktober 2017 og du finner det på www.idrettsanlegg.no.
Søknaden blir automatisk sendt til den kommunen anlegget skal ligge i.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Songdalen kommunes kontaktperson for spillemidler; Terje Premak: postmottak@songdalen.kommune.no


Publisert: 21.09.2016 11:56
Sist endret: 21.09.2016 11:56