Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Spillemidler

Spillemidler

Kommuner, fylkeskommuner, lag og foreninger kan søke om spillemiddeltilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler deles ut årlig.

Ønsker dere å søke om spillemidler til fordeling i 2020 må det meldes inn til Songdalen kommune innen 1. juni 2019 om at dere kommer til å levere en søknad. Fristen for å levere komplett søknad om spillemiddeltilskudd er 1. september 2019.

Hva er spillemidler?

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemiddelordningen har to underordninger:

  1. ordinære anlegg som i hovedsak er knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for organisert idrettslig aktivitet.
  2. nærmiljøanlegg som er utendørsanlegg hvor målsettingen er åpne og tilgjengelige aktivitetsanlegg for alle, beregnet for egenorganisert aktivitet.

For mer informasjon se anleggsregisteret.no

Søknadsskjema og vilkår

Elektronisk søknadsskjema finnes her anleggsregisteret.no og er tilgjengelig fra juni 2019

Tilskuddsordningen har flere formelle vilkår og krav som søker må sette seg inn i. Ta gjerne tidlig kontakt med Songdalen kommunes kontaktperson for spillemidler hvis dere vurdere å søke, så hjelper vi dere gjerne med søknadsprosessen.

Kontaktperson for spillemidler:

Terje Premak, tlf. 922 77 008, e-post: Terje.premak@songdalen.kommune.no


Publisert: 21.09.2016 11:56
Sist endret: 21.09.2016 11:56