Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tros- og livssynssamfunn - tilskudd

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det per medlem om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem. Tros- og livssynssamfunnene skal sende eller levere kravet til Fylkesmannen.

Fylkesmannen sender oversikt over hvor mange tilskuddstellende medlemmer de enkelte tros- og livssynssamfunnene har i kommunen. Kommunen skal utbetale tilskudd i henhold til denne oversikten.

Slik søker du

Kulturdepartementet informerer i rundskriv hvert år om søknadsfrister, retningslinjer og kravskjema.

Aktuelle lover

Lov om trudomssamfunn og ymist anna
Lov om tilskott til livssynssamfunn


Publisert: 21.09.2016 11:54
Sist endret: 21.09.2016 11:54