Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehagene

Søk redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid

Dersom du har lav inntekt kan du søke om å få redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. 
Det finnes to nasjonale ordninger du kan søke om:

Redusert foreldrebetaling

Fra 1. januar 2018: Husholdninger med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 533 500 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. 

Vedtak om redusert betaling er gyldig fra og med den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din og er gyldig ut barnehageåret.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. 

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

For barnehageåret 2018-2019 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. 

Søknadsskjema

SØK REDUSERT FORELDREBETALING OG/ELLER GRATIS KJERNETID

Husk alltid å legge ved skattemelding eller annen dokumentasjon som lønnslipp, vedtak fra NAV o.l. Dokumentasjonen kan lastes opp og sendes inn sammen med skjemaet.

Les mer om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid hos Utdanningsdirektoratet.


Publisert: 28.03.2016 09:57
Sist endret: 28.03.2016 09:58