Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søk helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema

Dette er et elektronisk skjema som kan sendes direkte til oss via internett. Du må logge inn via ID-porten (BankID e.l.).

SØK HELSE- OG OMSORGSTJENESTER ELEKTRONISK   

Skjemaet kan også skrives ut på papir og fylles inn manuelt. Sendes da i post til: Songdalen kommune, Helse og omsorg, Postboks 84, 4685 Nodeland.
Bruk samme adresse for eventuelle vedlegg som sendes i posten.

Vedlagt søknadsskjemaet finner du informasjon om de ulike tjenestene du kan søke på, samt informasjon om IPLOS-registeret.

SØKNADSSKJEMA TIL UTSKRIFT

Du kan søke følgende tjenester via skjemaet
Aktuelle lover og forskrifter

Helsepersonelloven   
Pasient- og brukerrettighetsloven
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Verdighetsgarantien


Publisert: 03.06.2016 19:05
Sist endret: 03.06.2016 19:06