Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ingeniøravdelingen

Ingeniøravdelingen har driftsansvar for følgende områder:

  • Vannforsyning
  • Avløpshåndtering
  • Renovasjon
  • Slamtømming
  • Kommunale veger/gang- og sykkelstier
  • Friområder/turstier/offentlige badeplasser
  • Grøntanlegg
  • Park- og idrettsanlegg
  • Utbyggingsavtaler

Enheten har ansvaret for å administrere og drifte overstående områder. I tillegg er deler av driften slik som slamtømming og brøyting/strøing av det kommunale vegnettet satt ut på private kontrakter.

Vaktordning

Vi har etablert vaktordning for akutte hendelser innen veg, vann og avløp utenom kontorets åpningstid: tlf. 975 09 980.


Publisert: 12.10.2016 12:48
Sist endret: 12.10.2016 12:49