Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ressurs- og arealforvaltningsavdelingen

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33

Kontaktperson: Arne Kjell Brunes

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 468 03 185

Avdelingen arbeider med følgende fagområder:

 • reguleringsplaner
 • byggesaker
 • fradelinger
 • geodata og karttjenester
 • matrikkelføring
 • adressering
 • jordbruk
 • skogbruk
 • viltforvaltning
 • konsesjon
 • odel

Vi administrerer økonomiske tilskuddsordninger knyttet til:

 • landbruk
 • skogbruk
 • miljø

Publisert: 12.10.2016 16:06
Sist endret: 12.10.2016 16:07