Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vedlikeholdsavdelingen

Vedlikeholdsavdelingen drifter og vedlikeholder kommunens bygningsmasse, som utgjør ca 50.000 m² i grunnflate.
Bygningsmassen består blant annet av administrasjonsbygg, kulturbygg, skoler, barnehager, institusjon, haller og utleieboliger.

Driften omfatter:

  • vaktmestertjenester
  • energi
  • avfallshåndtering
  • sikring
  • tilsyn brann
  • tilstandsanalyse
  • forsikring
  • maling m.m.


Avdelingen ivaretar kommunens eiendomsverdier ved rasjonell drift og verdibevarende vedlikehold.

Vedlikeholdsarbeider utføres av kommunens egne driftsoperatører og med innleid hjelp.

Avdelingen håndterer også en del mindre byggearbeider over investeringsbudsjettet.
Ved større utbygninger deltar avdelingen på byggherresiden sammen med innleid prosjektleder.


Publisert: 12.10.2016 16:15
Sist endret: 12.10.2016 16:15

Besøksadresse:

Songdalevegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33

Kontaktperson: Tom Birger Urdal

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 959 07 218

Kontaktperson: Erling Eidstø

Tittel: Formann

Telefon: 916 45 870