Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ingen driftsmeldinger

Dersom det oppstår uforutsette hendelser som vil vare en stund vil de varsles her.

Planlagt arbeid

Planlagt arbeid vil kommunen varsle de berørte via SMS varsling.

Meld fra

Meld feil på vei, vann og avløp

Bruk vårt elektroniske meldesystem for å melde fra om feil på vei, vann og avløp.

MELD FEIL PÅ VEI, VANN OG AVLØP

Feil på gatelys meldes i eget varslingssystem.

Meld feil på gatelys

Slik gjør du:

  • Klikk på knappen "Meld feil på gatelys"
  • Zoom i kartet eller søk på adresse for å finne riktig gatelys
  • Klikk på gatelyset og "Meld inn feil på veglys"
  • Velg type feil. Øvrige felt er valgfrie.
  • Klikk på "Meld inn feilen" for å fullføre  

MELD FEIL PÅ GATELYS

  • Røde punkt i kartet er feil som er meldt inn, men utbedring ikke planlagt eller startet.
  • Gule punkt er feil der utbedring er planlagt eller startet
  • Veglys som driftes av Statens vegvesen vil på sikt bli markert grå i kartet.


Hvem retter feilen?

Det er Mesta AS Elektro, på oppdrag fra Songdalen kommune, som retter feil eller mangler. De gjennomfører fire vedlikeholdsrunder i året.

Vedlikeholdsrunder

18. - 22. februar 2019
23. - 26. april 2019
Oktober 2019
12. desember 2019

Feil på enkeltlamper blir rettet i faste runder som kjøres i februar, april, september og november.
Større feil rettes snarest mulig.

Fylkes- og riksveier

Er det feil eller mangler på gatelys langs fylkes- og riksveier skal dette rapporteres til Statens vegvesen. Ring 175 for å melde om feil og mangler, eller kontakt Statens vegvesen her.

 


Publisert: 08.04.2017 13:22
Sist endret: 08.04.2017 13:30