Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Egen faktura for vannmåleroppgjøret i 2019

På grunn av kommunesammenslåingen må vannmåleroppgjøret skje i 2019.

Egen faktura for vannmåleroppgjøret i 2019

Kommunale gebyrer og eiendomsskatt faktureres normalt fire ganger i året.

På grunn av kommunesammenslåingen vil det i desember 2019 komme en femte faktura som kun vil inneholde vannmåleroppgjøret. Vannmåleren må derfor avleses innen 15. november 2019. Det er spesielt viktig at alle leser av vannmåleren i år.

Noen har sikkert innbetalt for mye og vil ha penger til gode. Disse utbetales forløpende.

Slamtømminger

Eiendommer som har tømt sitt private avløpsanlegg i 2019 og skal betale for det, vil også få tilsendt egen faktura for dette i desember.


Publisert: 20.02.2018 18:09
Sist endret: 22.02.2018 09:52