Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Endre eier eller fakturamottaker

Endre fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale de kommunale gebyrene.

Eierskifte

De fire terminene har faste forfall og skal betales i rett tid. Kjøper og selger må bli enig om fordelingen av kommunale gebyrer og avgifter. Vi sender ikke ut delfaktura, og forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.

Vi registrerer ny eier så fort tinglysningen skjer, men du kan også selv melde inn eierskifte.


Publisert: 15.06.2016 16:24
Sist endret: 19.10.2016 18:48