Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Faktura 1. termin for kommunale gebyrer og eiendomsskatt

Faktura for 1. termin inneholder årsoppgjør av vannmåler og kan derfor avvike mye fra det som du vanligvis betaler de andre terminene i året.

Fire fakturaer i året

Kommunale gebyrer og eiendomsskatt faktureres i fire terminer. Forfall på faktura er ca. 20. mars, 25. mai, 25. august og 25. november. Faktura for 1. termin har årsoppgjør av vannmåler.

Eier er ansvarlig

Det er registrert eier som til enhver tid er ansvarlig for påløpte gebyrer på eiendommen, også ikke-betalte kommunale gebyrer under tidligere eiere.

For deg med vannmåler

Faktura for første termin består av en avregning av hele fjoråret og forskuddsbetaling for 1. termin inneværende år. Faktura for resterende terminer består kun av forskuddsbetaling.

Avregningen er forhåndsbetalt forbruk for fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (ifølge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket, har du brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for 1. termin i år.

Avregningen består av 4 varelinjer:

 • vann etter måler
 • tidligere innbetalt akonto vann
 • avløp (kloakk) etter måler (her er vann inn=avløp ut)
 • tidligere innbetalt akonto avløp.

Forskuddsbetalingen er vanligvis basert på fjorårets faktiske forbruk og består av fire varelinjer:

 • abonnemensgebyr vann
 • akonto vann (forventet forbruk)
 • vannmålergebyr
 • abonnemensgebyr avløp
 • akonto avløp (forventet forbruk).

 Hver termin gjelder for en periode på tre måneder (se fra-til dato på faktura).

Fakturalinjer 1. termin

For deg uten vannmåler

Ditt forbruk beregnes (stipuleres) med 200 m³ pr. bruksenhet i din bolig/bygning. I tillegg må du betale et tilleggsgebyr for ikke å ha montert vannmåler. Her er det fem varelinjer å forholde seg til:

 • abonnemensgebyr vann
 • abonnemensgebyr avløp
 • forbruk vann, 200 m³ per bruksenhet
 • forbruk avløp, 200 m³ per bruksenhet
 • Ikke montert vannmåler

For deg uten vannmåler ber vi om at du tar kontakt med en autorisert rørlegger for montering av vannmåler.


Publisert: 20.02.2018 18:09
Sist endret: 22.02.2018 09:52