Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Veterinærvakt

Kontaktinfo

Vakttelefon for veterinær er 829 97 020.

Ansvar

Kommunen har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Songdalen har inngått samarbeidsavtale om klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid med Kristiansand, Søgne og Vennesla. Kommunene utgjør etter denne avtalen Kristiansand veterinærvaktdistrikt.

Administrasjon

Driftsansvaret på vegne av kommunene er lagt til Kristiansand kommune som representerer kommunene overfor leverandør av veterinærvakttjenesten.

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven] har til formål å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.


Publisert: 24.05.2016 13:01
Sist endret: 26.08.2019 13:04