Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Veterinærvakt

Kontaktinfo

Vakttelefon for veterinær er 481 12 555.

Ansvar

Kommunen har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Songdalen har inngått samarbeidsavtale om klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid med Kristiansand, Søgne og Vennesla. Kommunene utgjør etter denne avtalen Kristiansand veterinærvaktdistrikt.

Administrasjon

Administrasjon på vegne av kommunene er lagt til Vennesla kommune, som representerer kommunene overfor leverandør av veterinærvakttjenesten.

Lovhjemmel

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven]. har til formål å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.


Publisert: 24.05.2016 13:01
Sist endret: 24.05.2016 13:12