Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eiendomsregisteret - informasjon om eiendommen

Matrikkelen

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Matrikkelen inneholder opplysninger om eiendommer, adresser og bygninger. Alle offentlig tilgjengelige matrikkelopplysninger finner du på Kartverkets portal - Se eiendom.

Informasjon fra matrikkelen

Matrikkelen inneholder informasjon om (så godt som) alle eiendommer, bygninger og adresser i Norge. Hvis du oppdager at noe mangler, så vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en melding på epost eller ta kontakt med servicetorget.

Bygninger

Alle bygninger har sitt unike bygningsnummer, gjerne kalt BID. Hver bygning er registrert med bygningstype, og har opplysninger om arealer og bruksenheter. En bruksenhet til bolig omtales ofte som en boenhet.

Adresser

Offisiell adresse. Nesten alle eiendommer i Songdalen har vegadresse. En vegadresse består av et veinavn og et adressenummer og eventuelt en bokstav. I bygg med mange boliger tildeles det også et bolignummer (bruksenhetsnummer). En fullstendig veiadresse til et stort bygg kan se slik ut: Fagermoen 5 F H0305. Et bygg med mange innganger kan ha mange adresser.

Grunneiendommer og andre eiendommer

Alle eiendommer har sin unike ID; det vi kaller gårdsnummer og bruksnummer. Eksempelvis har rådhuset gnr. 110 bnr. 658.

Se eiendom

På Kartverkets portal "Se eiendom" finner du alle offentlig tilgjengelige matrikkelopplysninger som eiendomskart og -grenser, gårds- og bruksnummer, adresser, grunnbok.

 KARTVERKETS PORTAL "SE EIENDOM" 

Matrikkellova

Matrikkellova definerer de ulike matrikkelenhetene som grunneiendom, festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom og jordsameie.


Publisert: 24.06.2016 18:22
Sist endret: 24.06.2016 18:36

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33

Kontaktperson: Arne Kjell Brunes

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 468 03 185