Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Registrering av bygg som er fritatt fra byggesøknad

Bygninger og tilbygg som er unntatt søknadsplikt registreres på Kartverkets sider.
Disse skal registreres i matrikkelen. DiBK har laget en veileder som det anbefales å bruke, der kan du steg for steg sjekke om og hva du kan bygge uten å søke.

Dette kan du bygge uten å søke:

  • Garasje eller annet uthus inntil 50 kvm på allerede bebygget tomt
  • Tilbygg som ikke skal brukes til beboelse inntil 15 kvm
  • Minimum 1,0 m til nabogrensen, eller annen bygning
  • Garasjen/uthuset. Bygget kan bare ha en etasje og ikke ha kjeller
  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
  • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter

FERDIGMELDING AV TILTAK UTEN SØKNADSPLIKT


Publisert: 19.10.2016 15:39
Sist endret: 19.10.2016 15:44
Rådhuset

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33