Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søk med hjelp av fagfolk

Finn fagfolk som kan søke for deg

Enkelte ting kan du ikke søke om selv. Da må du kontakte en ansvarlig søker som sender inn søknaden på dine vegne. Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning.

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Foretaket får ansvarsrett i tiltaket når erklæring er sendt til kommunen

Foretaket skal sende en erklæring til kommunen om at det påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for byggesaken. Med erklæringen bekrefter foretaket også at det har den nødvendige faglige kompetansen til å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Erklæringen skal sendes inn før arbeidet starter, men arbeidet kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt. Når erklæringen er sendt, har foretaket påtatt seg ansvarsrett.


Publisert: 27.06.2016 15:43
Sist endret: 27.06.2016 15:48

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33

Kontaktperson: Arne Kjell Brunes

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 468 03 185