Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Fiskemuligheter i Songdalselva

Søgne- og Songdalselva har en god bestand av sjøaure. Bestanden av laks er også i vekst, og forventes bli bedre siden elva blir kalket. Elva har et relativt lite nedbørområde og må derfor betegnes som ei typisk flomelv. I perioder med mye nedbør kan fiskeoppgangen være god. Dette gjelder særlig i august og september.

Det er tillatt å fiske med flue, sluk/spinner og mark på de strekninger som er åpne for fiske.

Vis hensyn ved ferdsel langs innmark og nær bebyggelse.

Informasjon om om elva, fiskekort og regler, anbefalte fiskeplasser og kart finnes på siden: https://songdalselva.com/


Publisert: 11.10.2016 19:52
Sist endret: 27.01.2017 16:50