Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nedgravde oljetanker

Dersom det er gravd ned en oljetank på eiendommen din, har du ansvar for at den er i forsvarlig stand. Du har også ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken.

Unngå oljelekkasje

En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø. Har du en oljetank på din eiendom har du ansvaret for at den er i forsvarlig stand. Du har også ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på 110.

Oljetanker som ikke er i bruk

På grunn av fare for oljelekkasjer og forurensning anbefaler kommunen at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk fjernes. Dersom oljetanken ikke kan fjernes, må den sikres.

En oljetank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Glassfiber har lenger levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger.

Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke risikerer du å bli erstatningsansvarlig. Du kan også få avkorting i forsikringen. Les mer om nedgravde oljetanker på oljefri.no.

Slik fjerner eller sikrer du oljetanken

  • Skaff informasjon om hvor tanken din ligger.
  • Finn tanken, grav opp og rens. Vi anbefaler at du bruker et godkjent firma til tømming/rensing. Firmaet vil håndtere brennbart avfall på en sikker måte og sørge for at tanken er rengjort og gassfri ved levering til mottak. Se oljefri.no for aktuelle firma.
  • Hvis tanken ikke kan fjernes skal det dokumenteres at den er rengjort og forsvarlig sikret. Tanken skal rengjøres, fylles og påfyllingsrør må fjernes. Hvis du likevel velger å gjøre jobben selv må du være oppmerksom på at innholdet skal håndteres forskriftmessig og forsvarlig, og leveres til godkjent mottak.

MELD FRA TIL BRANNVESENET OM SANERT OLJETANK

Tips til hvordan du kan dokumentere jobben finner du lenger nede.

Hvis du bruker et firma kan de besørge dokumentasjon og innsending.

Hvordan dokumentere arbeid gjort på egenhånd

  • Tøm og rens tank. Vi gjør oppmerksom på at innholdet skal håndteres forskriftsmessig og forsvarlig. Vær obs på brann og eksplosjonsfaren og ikke bruk& varme eller gnistskapende verktøy ved åpning av tanken
  • Ta bilder av arbeidet underveis.
  • Lever tom og rengjort tank til godkjent mottak. Tanken kan leveres hos Stena recycling på Andøya eller på et av Avfall Sør sine mottak, fortrinnsvis Støleheia. Be om å få veiekvittering på vekta ved mottaket for å dokumentere at tank og eventuelle restprodukt er levert (ikke mulig i Høllen).
  • Hvis tanken blir liggende i bakken må den fylles for å sikre at den ikke kollapser og påfyllingsrør må fjernes. Ta bilder for å dokumentere fylling og at rør er fjernet.

MELD FRA TIL BRANNVESENET OM SANERT OLJETANK

Forbud mot fyring med fossil olje i 2020

Stortinget har vedtatt et forbud mot bruk av fossil fyringsolje innen 2020. Til å erstatte oljen finnes ulike alternative løsninger som varmepumpe, bioenergi og solenergi. For enkelte med nyere fyringsanlegg og oljetank kan bruk av biofyringsolje være et alternativ. Dette betyr at din oljefyr må fjernes eller bygges om.

For deg som har et oljefyringsanlegg og lurer på hva du bør bytte ut oljefyringen med, og hva du kan få av offentlig støtte, anbefaler vi å se på Enovas nettsider: Fjerning av fossil oppvarming.

Dokumenter:

Oljetankregister

Songdalen kommune fører register over alle nedgravde tanker som er strørre enn 3200 liter. Dersom din tank ikke er registrert hos kommunen, ønsker vi at du melder inn at du har en tank.

Lover og forskrifter

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)


Publisert: 11.10.2016 14:08
Sist endret: 11.10.2016 14:26
KBR - Kristiansandsregionens brann- og redning

Besøksadresse:

Torridalsveien 39
4630 Kristiansand

Telefon: 478 14 000

Epost: kbr@kbr.no