Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vannforvaltning

Vannforvaltning

Vi er helt avhengige av tilgang på godt og nok vann. Dersom vannet skulle bli borte fra skoler, sykehjem og sykehus tar det ikke mange timene før situasjonen blir kritisk. Skal vi ut på tur, velger vi ofte å legge turen til nærmeste vann, langs elva eller bortover stranda der bølgene slår. Det gir oss livskvalitet å kunne ta en dukkert, oppleve fisk i elv og tjern, høre fossebruset og nyte bølgeskvulpet. Vannet er viktig for oss!

Vannregion Agder

Vannregionen er delt inn i 7 vannområder der Songdalen kommune ligger i vannområdet Mandal-Audna. Mandal-Audna vannområde omfatter kommunene Åseral, Audnedal, Songdalen, Marnardal, Lindesnes, Søgne og Mandal. Nedbørsfeltet er 3.310 km².

Regional plan for vannforvaltning

Det er utarbeidet en regional plan med tilhørende tiltaksprogram og overvåking for Vannregion Agder etter Vannforskriften. Hensikten med disse dokumentene er å sikre helhetlig forvaltning og planlegging i vannregionene og kommunen. Dokumentene finner man på vannportalen.no. Det overordnede målet er at alt vann (alle vannforekomster) skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand.

Dokumentene og annen relevant info finner du her:

I inneværende planperiode 2016-2021 er de prioriterte hovedutfordringene i vannregion Agder; Krypsiv, forsuring, vannkraftregulering, forurensede sedimenter og fremmede arter.


Publisert: 11.10.2016 19:16
Sist endret: 11.10.2016 19:46