Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gjeldende reguleringsplaner

Gjeldende reguleringsplaner

De aller fleste boligfelter inngår i en reguleringsplan. Her kan du finne informasjon om hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom. (Klikk på din eiendom, velg "mer info").

En reguleringsplan består av et detaljert plankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplanen bestemmer hva den enkelte grunneier kan bygge, og hva eiendommen kan brukes til.

Kommunens verktøy

Reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og friområder? Hvordan skal vi bevege oss rund i kommunen. Planene skal også sikre at estetiske kvaliteter i bygninger og uteområder tas vare på for ettertiden.


Publisert: 04.07.2016 14:01
Sist endret: 04.07.2016 14:10