Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

G/s Svarttjønnheia og G/T Gratjønn

Oppstart

Multiconsult ASA har startet arbeidet med å regulere gang- og sykkelveg i Svarttjønnheia og turveg til Gratjønn.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Alf Petter Mollestad, Multiconsult, tlf. 996 37 643, eller Songdalen kommune v/Thor Skjevrak, tlf. 38 18 34 12/932 85 728.

Merknad sendes:

Multiconsult AS
Rigedalen 15
4626 Kristiansand

eller på epost til alf.petter.mollestad@multiconsult.no

Frist for innspill 1. juli 2016.

Formål

Formålet med planarbeidet er å øke trafikksikkerheten og sikre skoleveg gjennom å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg fra Fv 303, Kuliavegen, til Svarttjønnheia, samt gang/ tursti til Gratjønn fra innkjørselen til Svarttjønnheia og etablert busslomme noe syd for feltet.


Publisert: 04.07.2016 16:50
Sist endret: 04.07.2016 17:00