Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rosseland næringspark

1. gangs behandling og utleggelse til offentlig ettersyn og høring for detaljplan Rosseland 75/446 Rosseland næringspark.

Vedtak

Planutvalget har i møte 11.10.2018 vedtatt å legge planen ut til offentlig ettersyn og høring (SAK 19/18)

DETALJPLAN ROSSELAND 75/446 ROSSELAND NÆRINGSPARK 

Planutvalget vedtok følgende endring i planens bestemmelser:

6 Rekkefølgebestemmelser (pbl. §12-7) tilføres i punkt a) Teknisk plan for veg skal vise trafikksikringstiltak med hensyn på tilgrensende skolegård for vegstrekningen inn til tomten. Planen skal godkjennes av Songdalen kommune. 

Sakens dokumenter:

Send innspill

SEND INNSPILL HER eller på e-post til postmottak@songdalen.kommune.no merket sak: 16/02779.

Høringsfrist for innspill til planforslaget er 01.12.2018.

  


Publisert: 18.10.2018 12:56
Sist endret: 18.10.2018 15:00