Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hagevanning

Ingen restriksjoner for hagevanning

Songdalen kommune har ingen restriksjoner for hagevanning.

Hva koster det å vanne i hagen?

Når du benytter en vannspreder, så bruker den mellom 1000 og 1500 (1-1,5 m³) liter vann i timen.

Setter du på en vannspreder på kvelden og vanner 10 timer i løpet av natten, så koster det deg 250-370 kroner.

Gode vanningsråd

 • Vanning på kvelden gir mest effekt. Midt på dagen, i solskinn fordamper det meste av vannet.
 • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning.
 • Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 3-4 cm vann. Om du setter en boks eller lignende på plenen, kan du lett finne ut når plenen har fått nok vann.
 • Ikke klipp gresset for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.
 • Andre vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og lignende bør ikke gjøres i utrengsmål.

Vann- og avløpsgebyrer - gebyrsatser 2017

Årsgebyr for vann

Årsgebyr for vann

GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 1 292,50
Forbruksgebyr per m³ 11,76
Årsgebyr for avløp
GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 1.727,50
Forbruksgebyr per m³ 13,91
 Vannmålergebyr

Vannmålergebyr

BeskrivelseEnhetGebyr
Til om med 20 mm (3/4") per måler 412,50
21 til 40 mm (1,5") per måler 825,00
Over 41 mm per måler 1 237,50
Over 41 mm, kombinasjonsmåler per måler 2 062,50
Tilleggsgebyr for ikke montert vannmåler per måned 162,50
Avlesningsgebyr/sjekk av vannmåler per oppmøte 1 237,50
 Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr

GebyrtypeEnhetGebyr
Vann per abonnent 2 500
Avløp per abonnent 2 500
Anleggstilskudd

Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til offentlig vann eller avløp er kr. 87 000.
Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til både offentlig vann og avløp er kr. 116 000.

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner 

 GebyrtypeEnhet Gebyr 
 Gebyr for brudd på vanningsrestriksjon  per gang  1 300
Mer utfyllende bestemmelser finnes i Gebyrregulativet for vann og avløp

Mer utfyllende bestemmelser finnes i Gebyrregulativet for vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.

Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.

Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og og avløpsanlegg av 16.03.12 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.

1 Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

2 Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløptjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

 • abonnementsgebyr
 • forbruksgebyr

Samlede abonnementsgebyr for kommunale vann- og avløptjenester skal i størst mulig utstrekning dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til disse tjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyr.

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avløpmengde regnes lik vannmengde.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Vann: Enhetspris [kr/m³] x Målt forbruk [m³] Avløp: Enhetspris [kr/m³] x Målt forbruk [m³]

Stipulert forbruk (areal) Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³.

Stipulert forbruk [m³] er lik 200 m³ per bruksenhet.

Forbruksgebyr ved stipulert forbruk: Vann: Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m³] Avløp: Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m³]

3 Årlig vannmålergebyr

Kommunen eier vannmåleren og abonnentene betaler alle kostnader knyttet til vedlikehold og bytting av måleren med et årlig vannmålergebyr. For å dekke disse kostnadene varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

 • T.o.m. 20 mm ( - ¾”)
 • 21 – 40 mm ( - 1 ½”)
 • over 41 mm
 • over 41 mm, kombinasjonsmåler

Vannmålere større enn 40 mm tillates kun som kombinasjonsmåler. Ved paralellkobling av vannmåler, gis det reduksjon på 20 % fra og med måler nr. 2. Vannmålere større enn 100 mm bekostes og driftes av abonnent etter avtale med teknisk enhet. Abonnentene bekoster selv førstegangs installering av vannmåleren.

4 Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, se pkt. 2.1 og 2.2.

5 Gebyr for avlesning/sjekk av vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke blir utført av abonnenten innen fastsatt tid, kan kommunen selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning. Dersom abonnenten mener det er feil på vannmåleren og krever at kommunen kommer og skifter vannmåleren, kan kommunen, dersom det viser seg at det ikke er feil på vannmåleren, bekostes dette av abonnenten.

6 Gebyr for å ikke installere vannmåler

Abonnenter som ikke har installert vannmåler for betaling av forbruksgebyr, vil få en tilleggsgebyr pr. påbegynt måned. Gebyret vil opphøre fra og med måneden etter at vannmåler anses som installert.

7 Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Abonnenter som unnlater å etterkomme innførte vanningsrestriksjoner, vil dersom det etter advarsel gjentar seg, sli ilagt et gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjon.


Publisert: 03.05.2016 09:36
Sist endret: 03.05.2016 09:38