Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Private avløpsanlegg

Utslipp av avløpsvann

Ikke alle eiendommer kan tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Avløpsvannet må da renses lokalt med ulike renseløsninger. Det må da søkes kommunen om tillatelse.

SØKNAD OM UTSLIPP

Dokumenter

Hva koster det?

Utslipp etablert før 1. januar 2007

Alle utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. september 2018, så fremt det ikke dokumenteres at de tilfredsstiller kravene i forskrift om utslipp av sanitærtavløpsvann. Utslippene kan likevel bestå inntil det fremmes enkeltvedtak om ny søknad og/eller utbedring av anlegg, eller tilkobling til kommunalt avløpsnett.

Nettside for mindre avløpsanlegg

www.avlop.no er en informasjonsside for mindre avløpsanlegg. Informasjonen på nettiden retter seg både mot saksbehandlere for mindre avløpsanlegg i kommunene, prosjekterende og utførende aktører i fht. mindre avløpsanlegg og privatpersoner som skal etablere eget avløpsanlegg.

Årsrapportering minirenseanlegg

Leverandører av minirenseanlegg er forpliktet og sende inn årsrapport til kommunen.

STANDARD RAPPORTERINGS SKJEMA

VEILEDNING TIL ÅRSRAPPORT FOR MINIRENSEANLEGG

Skjemaet bør sendes kommunen på e-post. Bruk alltid e-postadressen til kommunens postmottak. Dette fordi all post til kommunen skal registreres i postarkivet. Kjenner du e-postadressen til saksbehandler i kommunen kan du gjerne sette denne som kopi mottaker. 

Drift og vedlikehold

Det er alltid eier som er ansvarlig for å holde sitt private avløpsanlegg i orden. Tømming av slam skal imidlertid utføres av den renovastørene som kommunen har valgt. Informasjon om dette finner du under slamtømming.


Publisert: 27.01.2017 17:39
Sist endret: 27.01.2017 17:53
Ingeniøravdelingen

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33

Kontaktperson: Kjetil Breistein

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 905 99 699

Kontaktperson: Inger Johanne Larsen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 907 53 915

Kontaktperson: Petter Jørgensen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 415 35 041