Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rørlegger og næring

Søknads- og ferdigmeldingsskjema

SØKNAD  om arbeid på vann- og avløpsanlegg

FERDIGMELDING på vann og avløpsanlegg

Søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg

Søknad undertegnes av godkjent foretak og abonnent (hjemmelshaver), og sendes kommunen ved ingeniøravdelingen til godkjenning.

Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på det kan være anleggsbrakker. Midlertidig tilknytning gis for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

Midlertidig vannuttak

Dersom det ønskes å ta ut midlertidig vann fra kommunalt nett må det innhentes tillatelse fra vann- og avløpsavdelingen. Dette gjelder vannuttak til fjellrensk, spyling og andre større vannuttak over en kort periode.

Stenging av offentlig vannledning

Vannledninger som må stenges på grunn av tilknytning, opphør eller omlegging av privat stikkledning, kan bare utføres av kommunen etter bestilling fra ansvarlig utførende. Tidspunkt for stenging avtales med kommunen. Ansvarlig utførende plikter å varsle abonnenter som berøres.

Pris for stenging av offentlig vannledning 2019

BeskrivelseEnhetPris
Stenging av offentlige ledninger jf. sanitærforskriften, administrative bestemmelser § 8, dagtid, minimumspris per stenging 2 975,00
Stenging av offentlige ledninger, timepris, inkl. andre arbeider utført på dagtid per time 850,00
Stenging av offentlige ledninger, utenom normalarbeidstid % tillegg etter tariff  
Stenging av offentlige ledninger, kjøregodtgjørelse Statens satser  

 


Publisert: 07.07.2016 09:49
Sist endret: 07.07.2016 10:17
Ingeniøravdelingen

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33

Kontaktperson: Kjetil Breistein

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 905 99 699

Kontaktperson: Inger Johanne Larsen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 907 53 915

Kontaktperson: Petter Jørgensen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 415 35 041