Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Brøyting og feiing

Hvem brøyter og strør kommunale veier?

Brøyting og strøing av kommunale veier utføres av private entreprenører. Arbeidet utføres etter instruks utarbeidet av kommunen

Når kommer brøytebilen?

Vi begynner å brøyte boligveier når snødybden er ca. 12 cm. Gang- og sykkelveger og veier i industriområder har høyere prioritet og brøytingen starter her ved ca. 5 cm snø. Ved store snøfall vil veiene kun bli gjennombrøytet. Veier og snuplasser blir ryddet breiere når situasjonen har roet seg.

Fresing av snø inn i hager

Boligveiene er smale, og i en del tilfeller blir det nødvendig å brøyte eller frese snø inn på private tomter. Brøytemannskapet gjør dette så skånsomt som de kan, og forsøker så langt det er mulig og ikke frese snø inn på gårdsplasser og avkjørsler. Kommunen følger her veglova § 43 og bestemmelser fra Vegdirektoratet.

Skader på gjerder og hekker

Kommunen eller utførende entreprenør er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på gjerder eller innretninger langs veien. Huseier bør derfor markere murer og gjerder med brøytestikker for å hindre skade. Skader som oppstår som følge av direkte påkjørsel eller uaktsom opptreden fra sjøføren meldes fra til kommunen straks skaden er oppdaget. Ulempe som skyldes sand/grus eller noe skade på vegetasjon dekkes ikke.

Snø fra avkjørsler, innkjøringer og gårdsplasser

Det er huseiers ansvar og selv fjerne snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel. Snørydding fra private innkjøringer og gårdsplasser skal lagres på egen eiendom eller kjøres vekk. Det er ulovlig å skuffe snø ut i kommunal veg da dette kan skape trafikkfarlige situasjoner. Vi får ofte henvendelser fra naboer som vil ha dette fjernet, men kommunen kommer ikke og fjerner dette før vi normalt skulle ha brøytet igjen.

Strøing og salting

Gang- og sykkelveier støs med singel når det er fare for at syklende kan kante eller ha problemer med fremkommeligheten. Boligveier med bakker og andre vanskelige partier støs når biler med vinterdekk har problemer med å komme frem.
Mjåvannsvegen blir saltet ved behov.

Parkerte biler

Kjøretøy og hengere parkeres slik at det ikke er til hinder for vintervedlikeholdet. I tilfeller der kjøretøy vanskeliggjør arbeidet, vil veien ikke bli brøytet eller strødd før kjøretøyet er flyttet og det passer for entreprenøren.

Fylkes- og riksveier

 

Statens Vegvesen har ansvaret for E 39, fylkesveger (hovedveger i kommunen som f.eks vegen fra Nodeland over Kulia) og gang- og sykkelstier langs disse. Spørmål eller melding om feil og mangler som gjelder dette må meldes til dem.

KONTAKT VEGVESENET

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Statens Vegvesen: http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/vinter-pa-vegene

Når kommer feiebilen?

Alle kommunale veier skal ved normale forhold være feid før 17. mai.

 Meld fra om feil eller mangler

Bruk vårt elektroniske meldesystem for å melde fra om feil på vei, vann, avløp og gatelys.

MELD FRA

 

Vi gjør oppmerksom på at Songdalen kommune ikke behandler saker som meldes inn via FiksGataMi.no.


Publisert: 13.12.2016 19:00
Sist endret: 13.12.2016 19:20