Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Klipping av hekk og busker langs offentlig vei

Infoskriv om klipping av hekk og busker langs veg

Klipp hekk og busker - trafikksikkerhet er også ditt ansvar (info folder fra vegvesenets nettside)

Jeg vil melde fra om trafikkfarlig vegetasjon

Fylkes veger og E 39

Statens vegvesen har ansvaret for E39 og deler av fylkesvegene.

Vegvesenet kan kontaktes via linken under eller ved å ringe tlf. 175.

KONTAKT VEGVESENET

Kommunal veg

MELD FRA  dersom vegen ligger i et boligområde. Da er det som oftest kommunen som har ansvaret.

Vi vil da ta kontakt med huseier og eventuelt gi varsel om klipping innen tre uker.

Fri sikt langs veger er viktig

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven.

Eier har ansvar

Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen din. (Jf. vegloven §§ 31 og 43)

Deponering av hageavfall, kvister og greiner

Hageavfall må enten legges på egen eiendom, legges i den brune dunken for bioavfall eller kjøres til en gjenvinningsstasjon. Kommunen ser flere plasser at hageavfall kastes i grøfter langs vegen. Dette er og skaper forsøpling, og ikke er det pent i et boligområde heller med kvister og greiner som ligger og slenger. Vi ser at der det kastes greiner og hageavfall er det også lettere og kaste annet avfall. I tillegg skaper dette også problemer for kommunens overvannsystem langs vegene.


Publisert: 01.07.2016 17:34
Sist endret: 01.07.2016 18:00