Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nullvisjon

Nullvisjon for Songdalen, Søgne og Vennesla

Visjonen er et bilde av en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken. Alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er basert på nullvisjonen. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. Det er et tankekors at hvis alle holder fartsgrensene, bruker personlig verneutstyr og kjører rusfritt, så kan antall dødsulykker halveres. Vi kan ikke bare skylde på veiene. Dersom alle bruker bilbelte kan 40-50 liv spares årlig!

Hovedmål

Å skape bevissthet om trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid, samt innarbeide trafikksikkerhet som en naturlig del av kommunenes virksomhet.

Holdningsskapende arbeid

Nullvisjonens viktigste oppgave er å drive informasjons- og kursvirksomhet for å opplyse om hva menneskekroppen tåler, hvordan fart påvirker risikoen, hvor viktig det er å kjøre rusfritt, bruke refleks, bilbelte, sykkelhjelm – alt som har med vår egen atferd å gjøre. 

ATFERD = OPPFØRSEL

Samspill mellom trafikantene

For at vi skal kunne bruke veiene effektivt og uten at det er for farlig, kreves at vi samarbeider. Trafikken er en arena hvor vi er avhengige av å kontrollere vår atferd, slik at vi kan fungere effektivt og sikkert sammen med andre. Hvordan du ”tolker” rollen, betyr mye for medtrafikantene. 

Voksne er rollemodeller for barn og unge og bør derfor reflektere over hvilke holdninger man har til trafikk, til medtrafikanter og hvordan man oppfører seg i trafikken, enten som fotgjenger, syklist mc-fører eller bilist. 

De fleste ulykker i trafikken skyldes vår egen atferd. Hvordan er din atferd? Hva kan DU bidra med?

Samarbeidspartner
Nettsteder

18pluss

Ungdom har stor risiko for å havne i trafikkulykker. 18pluss er et gratis kurs som gir deg mer kunnskap og bedre ferdigheter i trafikken. Du kan lese mer om 18pluss på nettsiden deres.

PÅMELDING 18PLUSS

Ungdomsprosjekt 2019 - fulltegnet

Helt gratis! Er du mellom 18-24 år, og har eller skal ta sertifikatet, har du nå muligheten til å enten få en

  • opplevelsesdag på Rudskogen motorsportsenter inkl. transport og overnatting. Banekjøring med BMW med noen av landets dyktiske instruktører, eller
  • reperasjon på egen bil for inntil kr. 5.000 (sikkerhetsreperasjoner)
Mål

Målet vårt er at ungdommene sitter igjen med økt kunnskap og positive holdninger til trafikksikkerhet.

Hva er ungdomsprosjektet?

Aldersgruppen 18-24 år er svært risikoutsatt for å bli innblandet i en ulykke. Gjennom ungdomsprosjektene ønsker vi at deltakerne skal tilegne seg kunnskap og bevissthet innen trafikksikkerhet gjennom ulike teoretiske og praktiske samlinger gjennom sommerhalvåret. For å bli med må du signere en samarbeidsavtale med Nullvisjonen og rette seg etter denne.

Her forplikter deltakerne seg til:
  • Å kjøre slik at hverken deltakeren, eller andre utsettes for fare i trafikken
  • Å alltid følge trafikkreglene
  • Å tilstrebe å være et godt forbilde for andre i trafikken
  • Å ha ansvar for utlån av egen bil
  • Å delta på obligatoriske kurs/samlinger i forbindelse med prosjektet

Ved brudd på avtalen kan deltakeren ekskluderes fra prosjektet. Klarer du deg gjennom prosjektperioden – noe de aller fleste gjør – vanker det premie. Deltakerne undertegner en erklæring vedr. taushetsplikt slik at Nullvisjonen får beskjed av politiet om eventuelle forseelser.

Samlinger

Fire obligatoriske samlinger, inkludert 18pluss-kurs. Samlingene er på ca. 2 timer. 18pluss-kurset varer ca. 4,5 timer og inkluderer både glattkjøring med instruktør, skadestedbehandling og opplevelser i et multimediahus - Trafoen.


Trafikkvettregler

Antall drepte og hardt skadde skal ned.Det er viktig at biler og veier er tryggest mulig, men viktigst av alt er VÅR EGEN ATFERD ‒ de fleste ulykker skyldes oss selv!

1 - FART

Hold fartsgrensene og avpass farten etter vær, føre og trafikk.

2 - BILBELTE

Bruk alltid bilbeltet, både i forsetet, baksetet og i buss. Husk riktig sikring av barn.

3 - RUS‒TRØTTHET

Vær alltid rusfri når du kjører. Vær også obs med hensyn til trøtthet og medisiner.

4 - TELEFON

Bruk lovlig håndfriløsning og unngå å klikke på telefonen når du kjører.

5 - REFLEKS

Gjør deg godt synlig når du går eller løper i mørket og alltid når du sykler, kjører moped/mc eller rir.

6 - HJELM

Reduser faren for hodeskader ved å bruke hjelm når du sykler eller kjører moped/mc.

7 - VIS HENSYN

Vær en medspiller i trafikken, vis hensyn til andre trafikanter og bidra til at alle kommer trygt hjem.

Plakat du kan skrive ut

Trafikkvettreglene

Vær synlig bruk refleks

Ved å bruke refleks reduserer du sjansen for å bli påkjørt med 85 prosent. 20. oktober hvert år markeres den nasjonale refleksdagen over hele landet.

Reduser sjansen

35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket, og bare om lag fem prosent av fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks. Ved å bruke refleks reduserer du sjansen for å bli påkjørt med 85 prosent. Mange fotgjengere tror at når de selv ser bilen, ser også bilisten dem. Men i mørke høst- og vinterkvelder kan det nesten være umulig for bilisten å se fotgjengeren langs veikanten.

Reaksjon

Bilisten har 10 sekunder til å reagere hvis du bruker refleks, går du uten har han bare 2 sekunder til rådighet. Uten refleks er du synlig først på 25 - 30 meters hold, men med refleks er du synlig på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Med fjernlys kan bilføreren se deg på 400 meters avstand.

Refleksbrikken

Den gode gamle harde refleksbrikken er fremdeles den enkleste og beste refleksen, ha den i lommen og ta den frem når det mørkner

Refleksvester

Refleksvester svekkes og slites både med alder og spesielt i vask. Bare etter noen få vask kan refleksen være nesten ubrukelig og er kun synlig i dagslys som en grå strek.

Faktafilm om refleks

Trygg trafikks faktafilm om refleks

Årsrapporter


Publisert: 19.12.2016 15:13
Sist endret: 22.01.2019 18:04
Nullvisjonen for Songdalen, Søgne og Vennesla

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4680 Søgne

Telefon: 906 67 689

Kontaktperson: Tom Erik Dønnestad

Tittel: Leder for Nullvisjon

Telefon: 906 67 689

Kontaktperson: Inger Johanne Larsen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 907 53 915