Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Private veger - regler for overtakelse

Kommunen kan etter søknad overta drift- og vedlikehold av private veger.

Krav til vegstandard

Vegen må tilfredstille kravene i kommunens vegnormal. Normalen gjelder både for veier i regulerte og uregulerte områder.


Publisert: 01.07.2016 18:38
Sist endret: 01.07.2016 18:39