Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Feil på gatelys

Slokte eller blinkende lyspærer

Bruk vårt elektroniske meldesystem for å melde fra om feil på vei, vann, avløp og gatelys.

MELD FRA

 

Vi gjør oppmerksom på at Songdalen kommune ikke behandler saker som meldes inn via FiksGataMi.no.

Ruter

Feil på enkeltlamper blir rettet i faste ruter som kjøres fire ganger i året. Rutene kjøres cirka februar, april, september og november.

I 2017 blir det vedlikeholdsrunde i uke 5 (30.1-03.02) uke 15 (10.04-12.04), uke 36 (04.09-08.09) og uke 47 (20.11-24.11).

Større feil rettes senest dagen etter feilmelding er mottatt.

Ved melding av feil, må du være nøye med adresse på hvor veglyset står og hvem som kan kontaktes hvis de ikke finner stedet.

Ansvar

Kommunen ved ingeniøravdelingen har ansvar for veilys langs kommunale veier og endel fylkesveier.

Statens Vegvesen har ansvaret for E 39, fylkesveger (hovedveger i kommunen som f.eks vegen fra Nodeland over Kulia) og gang- og sykkelstier langs disse. Spørmål eller melding om feil og mangler som gjelder dette må meldes til dem.

KONTAKT VEGVESENET


Publisert: 24.05.2016 15:15
Sist endret: 24.05.2016 15:21