Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tiltakskonsulent

Tiltakskonsulent i Songdalen kommune er Ingeborg Løvås tlf: 38 18 37 39

Tiltakskonsulenten jobber med å få ungdom og voksne inn i arbeidslivet.

Tiltakskonsulenten er et ledd i kommunens tidlige intervensjon for å hindre at folk blir i hjelpeapparatet over lengre tid. Dette i samarbeid med NAV ift økonomiske overgangsordninger.

Tiltakskonsulentens oppgave er bl.a. å koble arbeidssøkere sammen med potensielle arbeidsgivere. Det er mange muligheter for arbeidstrening i den kommunale organisasjonen, og tiltakskonsulenten har kontakter i alle sektorer av Songdalen kommune, samt i flere nabokommuner.

Dette er et åpent tilbud.


Publisert: 06.06.2016 15:06
Sist endret: 12.10.2016 10:19