Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tiltakskonsulent

Tiltakskonsulenter i Songdalen kommune: 

Tiltakskonsulentene jobber med å få ungdom og voksne inn i arbeidslivet.

Tiltakskonsulentene er et ledd i kommunens tidlige intervensjon for å hindre at folk blir i hjelpeapparatet over lengre tid. Dette i samarbeid med NAV ift økonomiske overgangsordninger.

Tiltakskonsulentenes oppgave er bl.a. å koble arbeidssøkere sammen med potensielle arbeidsgivere. Det er mange muligheter for arbeidstrening i den kommunale organisasjonen, og tiltakskonsulentene har kontakter i alle sektorer av Songdalen kommune, samt i flere nabokommuner.

Dette er et åpent tilbud.


Publisert: 06.06.2016 15:06
Sist endret: 22.08.2018 13:12