Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehager

Barnehager 

I Songdalen har vi fem kommunale barnehager og to private familiebarnehager.

Birkelid barnehage

Bjørnungen barnehage

Eventyrheia barnehage

Finsland barnehage

Tunballen barnehage

Hortemo familiebarnehage

Slottsparken familiebarnehage

Søk barnehageplass

Songdalen kommune har samordnet opptak til barnehagene. Søknader sendes via barnehageportalen. 
Barnehageplass kan søkes hele året, men hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars.

SØK BARNEHAGEPLASS

Barnehage - priser

Songdalen kommune følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Ordinær pris (makspris) for opphold i barnehagen. 
Pris for opphold i barnehagene
DagerPris
2 dager kr 1 216
3 dager kr 1 824
4 dager kr 2 432
5 dager kr 3 040

Søskenmoderasjon

Ved flere barn i barnehage gis følgende søskenmoderasjon:

  • Barn nr. 2: 30 %
  • Barn nr. 3 eller flere: 50 %

Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

Søk redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid

Dersom du har lav inntekt kan du søke om å få redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. 
Det finnes to nasjonale ordninger du kan søke om:

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med samlet skattbar inntekt under 548 500 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling, slik at ingen betaler mer enn 6 % av husholdningens skattbare inntekt.

Vedtak om redusert betaling er gyldig fra og med den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din og ut barnehageåret.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen for 3-, 4- og 5-åringer.

Dette gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år. 

Søknadsskjema

SØK REDUSERT FORELDREBETALING OG/ELLER GRATIS KJERNETID

Husk alltid å legge ved skattemelding eller annen dokumentasjon som lønnslipp, vedtak fra NAV o.l. Dokumentasjonen kan lastes opp og sendes inn sammen med skjemaet.

Les mer om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid hos Utdanningsdirektoratet.

Åpningstider

Barnehagene i Songdalen har åpent fra kl. 07.00 til 16.30.

Barnehagefaglig rådgiver

Sylvi Sunde er barnehagefaglig rådgiver. Hun har kontor i andre etasje på rådhuset og kan kontaktes på telefon 971 08 560 eller e-post: sylvi.sunde@songdalen.kommune.no

Vedtekter

Innholdet i barnehagene bygger på sentral rammeplan og lokale planer.
Kommunen har barnehagemyndighet og tilsynsansvar med alle barnehagene.

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Songdalen

Inkluderende læringsmiljø

Les om satsingen på "Inkluderende læringsmiljø" som omfatter barnehager, skoler og PP-tjenester i kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Spørsmål?

Spørsmål om opptak, priser m.v. rettes til Sylvi Sunde, barnehagefaglig rådgiver.
Spørsmål om de enkelte barnehagene eller faktura rettes til barnehagene.

 


Publisert: 15.02.2016 14:23
Sist endret: 17.01.2018 12:51