Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Trygt skolemiljø

Opplæringslovens §9A

1. august 2017 vedtok Stortinget et nytt regelverk om skolemiljø.
Det innebærer at alle elever nå har en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og det er de voksnes ansvar å sørge for elevenes trygghet.

Skolene i Songdalen har lenge arbeidet for et inkluderende læringsmiljø uten mobbing og annen krenkende adferd. Men Opplæringsloven slår nå ettertrykkelig fast at mobbing i skolen ikke skal skje. Det skal nytte å si fra, og regelverket skal virke for elevene.

Tre brosjyrer er utarbeidet, en foreldrebrosjyre, en elevbrosjyre og en plan for et trygt og godt skolemiljø. Se under.

Foreldrebrosjyre om trygt skolemiljø

 Foreldrebrosjyre

Foreldrebrosjyre - les eller laste ned brosjyren

Her kan du  mellom annet lese om hvordan du kan bidra til skolemiljøet og hva du kan gjøre hvis barnet ditt ikke har det bra.

Plan for et trygt og godt skolemiljø

Plan for et trygt og godt skolemiljø

Brosjyre: Plan for et trygt og godt skolemiljø - les eller last ned brosjyren

Her kan du lese om:

- Rettigheter og verdigrunnlag
- Forebyggende arbeid
- Aktivitetsplikt og dokumentasjon
- Skjema og maler

Senere vil skolene på sine nettsider publisere planen med tillegg av konkretisering av forebyggende tiltak og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten.

Elevbrosjyre om trygt skolemiljøElevbrosjyre skolemiljø

Elevbrosjyren


Publisert: 21.03.2018 12:41
Sist endret: 01.04.2019 10:02