Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ung helse

Skolehelsetjenesten

​Skolehelsetjenesten er til stede på alle barneskoler og ungdomsskoler i kommunen. Skolehelsetjenesten kan tilby råd og veiledning knyttet til fysisk og psykisk helse, seksualitet, samlivsbrudd hos foreldre, med mer.

Tjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge som går på skole i Songdalen. Elev eller foresatt kan ta direkte kontakt med helsesykepleier på skolen eller gjennom kontaktlærer eller sosiallærer.

Skolehelsetjenesten er også ansvarlig for vaksinasjoner og har regelmessig undervisning i klassene om helserelaterte temaer.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt

Følg oss gjerne på Facebook

Oversikt helsesykepleiere

 

 

Oversikt over helsesykepleiere på skolene i Songdalen

SkoleNavnTelefonDager
Tunballen skole Janfrid Bråthen  902 25 827  Alle dager
Songdalen ungdomsskole              Siri Hagen Bakke 994 62 458 Mandag, torsdag og fredag
Finsland skole   Tone Langeland             900 28 176 Mandag og onsdag
Rosseland skole   Magnhild Leire 902 80 664 Mandag
Oasen skole      Magnhild Leire 902 80 664 Onsdag og fredag
Målet med tjenesten 
 • å fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge
 • å fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • å forebygge sykdom og skade
Det hjelper å snakke om det – aktuelle temaer 

Ofte hjelper det å prate med en voksen, men noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan Skolehelsetjenesten sette deg i kontakt med f.eks. fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog. 

 • Skolehverdag
 • Læringsvansker
 • Tanker og følelser
 • Forelskelse 
 • Kropp
 • Tristhet
 • Mobbing
 • Vold og overgrep
 • Pubertet
 • Selvskading
 • Problemer hjemme 
 • Trening
 • «Den perfekte kroppen»
 • Røyk, snus og rus
 • Sex og prevensjon
 • Omskjæring
Nyttige nettsider for barn og unge

Morild.org er en nettside for barn og unge som opplever store belastninger i familien. Som pårørende kan du ha bekymringer og spørsmål. Enten det gjelder alvorlig sykdom, rus eller psykisk helse problem. Husk – du er ikke alene!

Helseinformasjonstjenesten Klara Klok har ungdom og unge voksne i aldersgruppen 10 - 25 år som målgruppe. Hensikten med tjenesten er å gi god informasjon og veiledning om temaene kropp og helse, følelser, rus og seksualitet uavhengig av hvem du er og hvor du bor.

ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom.Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Alarmtelefonen 116 111. Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.

Familieveiledning

Før eller siden vil de fleste familier oppleve utfordringer knyttet til det å ha barn og skulle leve sammen. Vi vet også at stadig flere barn og unge opplever vanskeligheter knyttet til psykisk helse. Noen utfordringer kan familien fint løse selv, mens av og til kan det være viktig å søke profesjonell hjelp før problemene vokser seg større.

Hvordan kan vi hjelpe deg og din familie?

I Familiens hus tilbyr vi profesjonelle samtaler og veiledning til barn, ungdom, foreldre og familier. Vi kan bidra til å løse små og store hverdagsutfordringer, og kan også sette dere i kontakt med spesialister ved behov. Vi har barnet i fokus og ser det som vår viktigste oppgave å sikre at alle barn og unge i Songdalen har en trygg og god oppvekst.  

Vi samarbeider tett med skoler, barnehager og det øvrige hjelpeapparatet for å skape et godt og helhetlig hjelpetilbud til de som trenger det.

Aktuelle temaer
 •  kommunikasjon og samspill
 •  mestring av foreldrerollen
 •  utfordringer i samlivet
 •  samlivsbrudd
 •  barn med utfordringer
 •  psykisk uhelse hos foreldre

I Familiens hus tilbyr vi familieveiledning basert på ulike metoder og har en stor faglig "verktøykasse". Vi skreddersyr våre tilbud etter deres behov. Våre familieveiledere har ulik bakgrunn og kompetanse, slik at vi er best mulig skodd for å møte ulike problemstillinger.

Kontakt oss

For å avtale time, send en e-post til familienshus@songdalen.kommune.no eller ring helsestasjonen på tlf 38 18 33 65.

Vennligst ikke send sensitiv personinformasjon i e-post.

Vanligvis gir vi tilbud om en time innenfor to uker fra vi har fått din henvendelse.

Sjekk også ut våre Facebook-sider. 

Psykisk helse barn og unge

Vi har alle en psykisk helse. Det er vanlig at livet går opp og ned, men når vanskelighetene blir for store er det lurt å søke profesjonell hjelp.

Familiens hus tilbyr individuelle samtaler og gruppesamtaler til barn og unge som har en vanskelig periode med utfordringer knyttet til psykisk helse. Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet og at vi sammen skal arbeide for at du skal få det bedre i ditt liv.

Aktuelle temaer kan være:

 • Depresjon/triste tanker
 • Selvskading
 • Spiseproblematikk
 • Ensomhet
 • Angst
 • Rus
Kontakt oss

For å bestille time kan du sende en e-post til familienshus@songdalen.kommune.no eller ringe sentralbordet på tlf. 38 18 33 33. 

Vennligst ikke send personsensitiv informasjon i e-post.

Du trenger ikke henvisning av lege eller andre for å få hjelp i Familiens hus. Vårt tilbud er gratis og vi gir tilbud om første samtale innen ti dager etter du har henvendt deg til oss. 

Nyttige nettsider for barn og unge

Morild.org er en nettside for barn og unge som opplever store belastninger i familien. Som pårørende kan du ha bekymringer og spørsmål. Enten det gjelder alvorlig sykdom, rus eller psykisk helse problem. Husk – du er ikke alene!

Helseinformasjonstjenesten Klara Klok har ungdom og unge voksne i aldersgruppen 10 - 25 år som målgruppe. Hensikten med tjenesten er å gi god informasjon og veiledning om temaene kropp og helse, følelser, rus og seksualitet uavhengig av hvem du er og hvor du bor.

ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom.Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Alarmtelefonen 116 111. Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner


Publisert: 06.10.2016 00:21
Sist endret: 06.10.2016 00:23