Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Temadager på Finsland skole

Elevene på Finsland skole får denne uka besøk fra flere forskjellige tjenester i kommunen.

På bilde: Hilde Dahlum, Anne Karoline Aas, Øystein Minde, Helene M. Wathne og Hanne Kro SørborgGjennom uken vil elevene få hilse på fagpersoner fra kommunen. De vil få lære mer om ernæring og søvn, hva barnevernet og familiens hus jobber med, hva er følelser og hvordan forholder vi oss til dem, samt tema knyttet til kropp og grenser. 

Disse fagpersonene kommer:
Helsesykepleier Tone Langeland, Anne Karoline Aas fra barnevernet, Øystein Minde fra familiens hus, skolelege Andrea Hansen, psykolog Helene M. Wathne, psykolog Hilde Dahlum, SLT-koordinator Lene Mordal og sexologisk rådgiver Hanne Kro Sørborg. I tillegg kommer Maria Dale fra FAU.  

Temadagene har kommet på plass etter initiativ fra FAU i tett samarbeid med Finsland skole og øvrige tverrfaglige tjenester i kommunen.

På bildet ser vi, fra v.: Hilde Dahlum, Anne Karoline Aas, Øystein Minde, Helene M. Wathne og Hanne Kro Sørborg


Publisert: 28.05.2019 14:28
Sist endret: 28.05.2019 14:29