Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ungdata undersøkelsen er i gang

Songdalen kommune er i gang med å gjennomføre Ungdata og ungdata junior undersøkelsen på alle skolene i kommunen.

Joel Nziza og Siri Heimdal KnudsenI 2019 gjennomføres Ungdata  og Ungdata junior-undersøkelsen i Songdalen kommune blant elever i 5.–7. klasse og 8.–10. klasse. Kommunen har tidligere gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2013 og 2016. Det er første gang mellomtrinnet er med på denne store undersøkelsen. 

– Målet med undersøkelsen er å gi et godt bilde av situasjonen i Songdalen. Derfor er det viktig at så mange som mulig deltar sier Joel Nziza, leder i Songdalen Ungdomsråd og Siri Heimdal Knudsen leder i Søgne barne og ungdomsråd. 

Formål med undersøkelsen

 • Gi barna i Songdalen kommune mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen.
 • Skaffe ny kunnskap om barn og ungdom i alderen 10-19 år, til kommunens arbeid med denne aldersgruppen, og til forskning.
 • Fange opp tendenser tidlig.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall. 

Hva spør vi om i Ungdata junior?

 • Skole og fritid
 • Venner
 • Hjem og familie
 • Helse og livskvalitet
 • Mobbing
 • Mediebruk

  Det er frivillig å delta

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.
 • Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer.

 Personvern

 • Undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner gjennom dataene som samles inn.
 • Ingen enkeltpersoner vil gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.

Publisert: 06.03.2019 10:30
Sist endret: 06.03.2019 10:30