Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utlysning av kulturstipend fra Songdalen kommune

Send inn forslag eller søknad innen 15. november

Send inn forslag eller søk selv.

Songdalen kommune deler ut et kulturstipend på kr. 5000,- til relevante prosjekter. Kjenner du noen som har bruk for stipendet, eller er du selv i en slik posisjon? Send inn en kort beskrivelse av hvem du/dere/den/de er og gjerne litt om hva det er ønskelig å bruke stipendet til.

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturkonsulent Ane A. Seljeseth.

Retningslinjer for kulturstipendet:

1. Songdalen kommunes kulturstipend kan deles ut hvert år i den grad Kultur- og utviklingskomiteen finner frem til kandidater.

2. Kulturstipendet skal være en stimulans, primært for yngre kulturutøvere i kommunen, og Kultur- og utviklingskomiteen kan dele ut ett eller flere stipend etter vurdering av de innkomne søknadene.

3. Tildeling av stipend skjer etter forslag fra den enkelte søker eller gjennom organisasjoner/ institusjoner søkeren er tilknyttet.

4. Utlysning av kulturstipendet skjer hvert år i alle relevante medier, med frist i høstsemestret.

Slik søker du:

Du kan sende forslag på kandidater eller søke på egne vegne. Søknadsfrist er 15. november hvert år.

Send inn ditt forslag på e-post til postmottak@songdalen.kommune.no. Merk e-posten med  "Kulturstipend" i emnefeltet.

Eventuelt kan du sende inn forslaget per post til: Songdalen kommune, v/kultur, Postboks 53, 4685 Nodeland.


Publisert: 12.10.2017 14:13
Sist endret: 12.10.2017 14:14